Bekkenbodemtherapie

Geen schone broek, wat nu? Iedereen hoopt dat het zindelijk worden voor groep 1 bereikt is. Het niet zindelijk zijn voor het plassen of poepen kan diverse oorzaken hebben. Het beste is dat u dit eerst met uw arts of kinderarts doorspreekt. Indien de huisarts het nodig vindt, zal er eerst een afspraak gemaakt worden met de kinderarts.

Wanneer kinderfysiotherapie?

Een verwijzing naar de kinderfysiotherapeut kan bij een aantal oorzaken zinvol zijn, bijvoorbeeld wanneer er verkeerd gebruik gemaakt wordt van de blaas, urinewegen en sluitmechanismen. Bij de eerste keer wordt een begin gemaakt om samen met het kind te zoeken op welke manier er veranderingen in het wc gedrag mogelijk zijn.

Goed plassen en droog zijn

Er wordt uitleg gegeven hoe, wanneer en hoe vaak te plassen. Hoe de beste manier is om op de wc te zitten wordt voorgedaan. Verder is er aandacht voor een goed lichaamsbesef.
Een periode bijhouden van een toilet dagboek is zinvol om inzicht te krijgen. Er wordt besproken dat voldoende drinken belangrijk is.

Regelmatig poepen op de wc

Soms blijkt dit niet te lukken. De volgende site www.alspoepennietgewoongaat.nl. bevat veel informatie hierover. De houding voor op de wc wordt voorgedaan en er wordt samen met het kind doorgenomen welke stapjes hij / zij kan maken om het te gaan veranderen.