Fysiotherapie voor baby's

De baby leert al trappelend met zijn benen en slaand met zijn armpjes steeds doelgerichter te bewegen. Van hulpeloos naar zelfstandige peuter: de motoriek ontwikkelt zich binnen een jaar spectaculair. Een signaal kan zijn dat bij uw baby erg slap of erg stijf is. Wat de houding betreft kan het opvallen dat uw baby de neiging heeft om zich te overstrekken of dat het altijd met het hoofd naar één kant wil liggen. Wat het bewegen betreft kan het voorkomen dat uw baby veel moeite heeft met het omdraaien, tot zit en tot staan komen. Ook veel huilen en chronische aandoeningen aan de luchtwegen kunnen een teken zijn dat er iets aan de hand is.

Behandeling baby's

Onderzoek

De observatie en het onderzoek worden zoveel mogelijk thuis in de eigen omgeving uitgevoerd. Vragen over de zwangerschap, de bevalling, de voeding etc komen aan bod. We observeren de bewegingen die de baby uit zichzelf doet. Hierna volgt een onderzoek waarbij we gebruik maken van speciale testschema's die de motorische ontwikkeling in kaart brengen en waarmee gekeken wordt of de wijze waarop uw kind zich beweegt past bij zijn leeftijd. De bevindingen worden met u besproken.

Advies / behandeling

Soms is advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling nodig is wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. De behandelingen vinden, indien mogelijk, thuis plaats. De behandeling bestaat voor een groot deel uit hantering- en speladviezen. Deze worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld op welke manier u uw baby het beste kan neerleggen en oppakken. Zonodig maken we gebruik van hulpmiddelen of speciaal spelmateriaal ter bevordering van de ontwikkeling van uw baby. Tevens bezoeken we, als er vragen zijn, het kinderdagverblijf om de leidsters te informeren en te adviseren