Kinderfysiotherapie voor peuters en kleuters

Het is de leeftijd waarop uw kind veel nieuwe vaardigheden leert, op zwemles gaat en leert fietsen. Er kan er sprake zijn van een trage ontwikkeling. Uw kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Op school kan het opvallen door onhandigheid bij knutselen en tekenen. Een afwijkende stand van voeten of benen, veel struikelen en vallen of alleen maar op de tenen lopen, zijn ook redenen om advies bij ons te vragen. Uw kind kan pijn hebben bij bewegen of moeite hebben met inspanning. Een kind dat door een ziekte of handicap beperkt is in zijn bewegen kan met onze hulp leren omgaan met de beperkte mogelijkheden en op een aangepaste manier zich optimaal te ontwikkelen.

Behandeling peuters / kleuters

Onderzoek

In onze praktijk, die voor uw kind uitnodigend en vriendelijk is ingericht, wordt de observatie en het onderzoek uitgevoerd. Al spelenderwijs kijken we wat uw kind kan en wat er moeilijk gaat. We onderzoeken welke strategieën uw kind gebruikt om tot een bewegingsoplossing te komen. Uw kind ervaart het meestal als erg leuk en uitdagend. Aan de hand van specifieke observatietesten en daarbij behorend spelmateriaal wordt er inzicht verkregen in de bewegingsproblematiek. Tevens kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind overeenkomt met de leeftijd.

Advies / behandeling

De bevindingen worden met de ouders besproken en indien u daar toestemming voor geeft, ook met de peuterleidster of leerkracht. Soms is alleen een advies voldoende. Als uw kind in behandeling komt wordt het behandelplan met u samen besproken en een stappenplan gemaakt. We geven praktische adviezen die goed inpasbaar zijn in de dagelijkse verzorging en activiteiten.