Fysiotherapie voor Schoolkinderen

Op deze leeftijd worden de leeftijdsgenootjes steeds belangrijker. Tijdens de bewegingsspelletjes op het schoolplein wil het kind graag goed mee kunnen doen, het bepaalt voor een belangrijk deel zijn plaats in de groep en daardoor zijn gevoel voor eigenwaarde. Een signaal kan zijn dat sport en spel moeilijk gaan, (zie FITKIDS). De leerkracht op school geeft aan dat uw kind op de gymles veel moeite heeft met de opdrachten en liever niet meedoet.

Verder is het belangrijk dat het schrijven niet te traag verloopt en goed leesbaar is. De houding aan tafel geen vragen oproept en dat bij de opdrachten uw kind zich goed kan blijven concentreren. 

Andere signalen kunnen zijn:

 

Behandeling schoolkind

Behandeling schoolkinderenOnderzoek

Meestal wordt er vooraf aan de eerste afspraak een aantal vragen telefonisch gesteld. Afhankelijk van de problematiek sturen we u een oudervragenlijst toe met vragen over de ontwikkeling van uw kind. Op deze manier zijn we al geïnformeerd over uw kind voordat u voor de eerste afspraak komt. Het observeren en onderzoeken gaat met gebruik van specifieke observatietesten en daarbij behorend spelmateriaal. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in de bewegingsproblematiek. Tegelijk kunnen we beoordelen of het motorisch functioneren van uw kind overeenkomt met de leeftijdsgroep. Tijdens een apart oudergesprek nemen we de bevindingen en adviezen met u door.

Er wordt gekeken naar de fijne motoriek o.a. het schrijven, de balvaardigheden en algemene motorische vaardigheden. Verder ook naar de houding. Enerzijds is het belangrijk dat het kind leeftijdsadequaat de opdrachten allemaal kan, maar anderzijds is het ook belangrijk hoe de opdrachten worden uitgevoerd.

Voorbeelden: bij het schrijven wordt de pen heel krampachtig vastgehouden, bij het gooien van een bal wordt er steeds op de tenen gestaan, bij het springen wordt het lichaam erg stijf gehouden. 

Advies / behandeling

De behandeling is voor ieder kind weer anders en afhankelijk van het probleem. We laten het kind eerst ervaren waar het goed in is en wat het kan, van daaruit werken we in kleine stapjes met aan de leeftijd aangepaste materialen en spelvormen naar nieuwe vaardigheden toe. Indien nodig overleggen we met alle betrokkenen rondom uw kind en geven op school informatie en adviezen.