Uit de praktijk

Mijn kind is 20 maanden en loopt nog niet

De meeste kinderen kunnen een aantal passen los lopen op een leeftijd van 14 maanden. Maar er is een enorme spreiding: er zijn kinderen die met 9 maanden los lopen en er zijn er bij die dit pas kunnen bij 23 maanden.  Er kan een reden zijn dat uw kind nog niet lo...

Lees verder

Mijn kind wordt vaak omver gelopen

Op het schoolplein blijkt uw kind vaak omver gelopen te worden. Een oorzaak kan zijn dat het evenwicht van uw kind onvoldoende is of het kind reageert traag op evenwichtsverstoringen. In beide gevallen is het raadzaam om het lichaamsbewustzijn te tra...

Lees verder

Mijn kind is zo faalangstig

Soms valt het op dat uw kind activiteiten uit de weg gaat. Het kind heeft het idee het niet te kunnen, omdat het al een aantal keren een negatieve ervaring gehad heeft. Hoe hier mee om te gaan? Tijdens de therapie proberen we aansluiting te...

Lees verder

Scheef hoofdje wat nu?

Deze vraag wordt ons sinds een paar jaar zeer regelmatig gesteld: bij uw kind is dan sprake van een voorkeurshouding. De laatste jaren  is er een toename van de ontwikkeling van een voorkeurshouding bij jonge baby´s. Dit houdt verband met het advies van ...

Lees verder

Sport en astma, een goede combinatie?

Eén op de tien kinderen op de basisschool heeft in meer of mindere mate last van astma. Kinderen met astma en hun ouders ondervinden hiervan in het dagelijks leven soms veel hinder. Inmiddels weten we dat meedoen met gym en sport belangrijk is, juist voor ki...

Lees verder

Mijn kind is 20 maanden en loopt nog niet.

De meeste kinderen van Nederlandse afkomst kunnen een aantal passen los lopen op een leeftijd van 14 maanden. Maar er is een enorme spreiding: er zijn kinderen die met 9 maanden los lopen en er zijn er bij die dit pas kunnen bij 23 maanden. Er kan een reden zijn da...

Lees verder

Mijn kind kan nog niet los fietsen

Op zich is het leren fietsen een taak van de ouders, maar indien blijkt dat er te weinig vooruitgang aanwezig is kunt u besluiten onze hulp in te schakelen.  Fietsen is een activiteit waar je zowel de armen als je benen onafhankelijk van elkaar moet ...

Lees verder

Mijn kind is nog niet zindelijk

Op school wordt er verwacht dat het kind zindelijk is. Over het algemeen zal dit zo zijn. Met name tijdens de kampweken bemerken de leerkrachten dat dit soms nog niet het geval is.Indien er sprake is van blaasontstekingen zult u uw huisarts al geraadpleegd hebben. ...

Lees verder

Mijn kind schrijft zo slordig

Op school wordt er verwacht dat het kind netjes gaat schrijven. Indien dit onvoldoende blijft en het schrift onleesbaar is kunt u een kinderfysiotherapeutisch onderzoek overwegen.Er wordt dan een onderzoek gedaan naar de fijne motorische vaardigheden. En er wordt g...

Lees verder

Mijn kind valt zo vaak.

Het is te begrijpen dat een kind vaker valt wanneer het moe is. Een reden dat een kind vaker valt kan zijn dat het kind langere gewrichtsbanden heeft dan gemiddeld en dat daardoor de spieren harder moeten werken. Deze kinderen kunnen ook meer gevoelig zijn voor bl...

Lees verder

Mijn kind loopt zo raar

Het kan u opvallen dat uw kind bijvoorbeeld de voeten vreemd naar binnen zet of naar buiten zet en dat het rennen er daardoor anders uitziet.Dit kan te maken hebben met de vorming van de heupen of balansproblemen. Over het algemeen verdwijnt dit tijdens de groei.Een ...

Lees verder

Mijn kind durft de trap niet af

Leren trap lopen duurt enige tijd. Eerst zal het kind de leuning vast moeten hebben en zet het twee voeten op een trede. Voordat het kind zonder de handen vast en al doorstappend de trap op en af gaat zal even duren.Sommige kinderen echter blijven bang om de trap a...

Lees verder